Polityka prywatności

Polityka Cookies

 1. Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia, przetwarzania i plików cookies przez Sprzedawcę Piotra Młodzianowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Moni Piotr Młodzianowski we Wrocławiu pod adresem ul. Powstańców Śląskich 118, 53-333 Wrocław, NIP 8991596735, REGON 931996622 (dalej „Operator”) w ramach Sklepu E-MONI.
 2. Ilekroć w niniejszym dokumencie używane są wyrazy pisane wielką literą, a w nim niezdefiniowane należy je rozumieć zgodnie z Regulaminem Sklepu E-MONI.
 3. Operator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 4. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są przez Operatora w celu:
  • identyfikacji zalogowanego Użytkownika, aby wyświetlić mu właściwe informacje, odpowiadające jego zainteresowaniom;
  • wsparcia mechanizmów zapobiegających nadużyciom w serwisach www, w tym także wycieku danych;
  • badań statystycznych;
  • utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
  • badania preferencji Użytkownika – uzyskania informacji na temat preferencji językowych i komunikacyjnych
  • popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii)
  • prezentowania opinii klientów Sklepu na portalach internetowych. Dane są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego Ceneo.pl (administrator cookies zewnętrznego: Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu) oraz “Opineo.pl (administrator cookies zewnętrznego: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu).
 6. W większości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać, w każdym czasie, zmiany tych ustawień dotyczących plików cookies poprzez zmianę ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Operator zastrzega, że wyłączenie przez Użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies”, może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Sklepu.
 8. Operator Sklepu informuje, że pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów handlowych.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Piotr Młodzianowski prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą działalność gospodarczą pod nazwą Moni Piotr Młodzianowski we Wrocławiu pod adresem ul. Powstańców Śląskich 118, 53-333 Wrocław, NIP 8991596735, REGON 931996622.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów, w tym posiadaczy Konta oraz subskrybentów newslettera. Administrator nie zbiera więcej danych niż jest to konieczne dla realizacji usług sprzedaży swoich Towarów albo realizacji usługi subskrypcji newslettera.
 3. Administrator stosuje zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych z zachowaniem środków bezpieczeństwa, w tym z wykorzystaniem zabezpieczeń programowych i sprzętowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Cel przetwarzania danych i podstawa ich wykorzystywania – dane są przetwarzane:
  • za zgodą pobieraną w przypadku subskrypcji newslettera lub założenia i obsługi Konta ( 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)),
  • w celu złożenia i wykonywania Zamówienia przez Administratora (art. 6 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora występujących w przypadku: ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń związanych prowadzoną działalnością (art. 6 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
 5. Podstawa przekazania danych – dane osobowe przekazywane są dobrowolnie, przy czym przekazanie danych jest niezbędne w celu subskrypcji newslettera, założenia i obsługi Konta lub złożenia i realizacji Zamówienia. Brak jest obowiązku prawnego podania danych osobowych, ich brak nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji, poza brakiem możliwości subskrypcji newslettera, założenia i obsługi Konta lub złożenia i realizacji Zamówienia.
 6. Administrator może przekazać dane pracownikom/zleceniobiorcom, podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne; podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową. W takiej sytuacji Administrator zapewnia, że dane będą chronione w sposób wymagany prawem.
 7. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub nie dłużej niż jest to określone prawem, w tym upływu okresu przedawnienia roszczeń.
 8. Subskrybentowi newslettera lub Klientowi przysługuje prawo do:
  • żądania sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, dostępu do danych osobowych,
  • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu:
   • gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją, a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszych, tzw. prawnie uzasadnionych interesów, lub
   • w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 9. W zakresie przetwarzania danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG (Europejskie Obszar Gospodarczy).